Monitoring prawa 21.12.2017 r. – 18.01.2018 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano:

21.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2395/1

22.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2411/1

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2422/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2425/1

28.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2449/1

29.12.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2482/1

30.12.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2493/1

3.01.2018 r.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/12/1

4.01.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/21/1

15.01.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/121/1

 

Opublikowano następujące projekty ustaw:

Druk nr 2159

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2159

Druk nr 2181

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2181

Druk nr 2183

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2183

Druk nr 2184

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2184

Druk nr 2194

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2194