Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego zakończone sukcesem!

W dniach 20-21 listopada 2023 r. odbyło się Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego, które zgromadziło licznych ekspertów i pracowników USC. Spotkanie miało miejsce w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury stając się platformą do dyskusji na temat kluczowych aspektów rejestracji stanu cywilnego.

Szczególnie istotne były panele na temat bezpieczeństwa informacji w Systemie Rejestrów Państwowych, prowadzone przez przedstawicieli Centralnego Ośrodka Informatyki m.in. dyrektora COI Marka Kubarka. Dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ, zabrała głos w debacie o potencjalnym wpływie sztucznej inteligencji na administrację publiczną.

Sławomir Wojciechowski z USC Nowa Sól przedstawił współczesne wyzwania rejestracji stanu cywilnego, a także nową koncepcję Unijnego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego.

Odbyła się także dyskusja o aktualnych problemach rejestracji stanu cywilnego, w tym o procedurze transkrypcji, sprostowania i uzupełnienia ASC oraz o wpływie cyfryzacji administracji i AI na usługi rejestracji stanu cywilnego. Dyskusję poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz COI, Marek Kędziera, Łukasz Skowron oraz Zbigniew Mazowiecki.

Dzień zakończyły interesujące wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Wedding Plannerów, omawiające m.in. śluby w USC i poza lokalem USC oraz dobre praktyki w branży ślubnej.

Podsumowanie Seminarium

Ostatnia sesja dnia poświęcona była omówieniu prac w Zespołach Problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz powołaniu Zespołu ds. USC w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Było to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale także platforma do dalszego rozwoju i doskonalenia praktyk w obszarze rejestracji stanu cywilnego.