Międzyregionalne Seminarium pracowników OPS

Międzyregionalne Seminarium pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

08-09 lutego 2024 r. 

HOTEL NAVIGATOR, ul. Łąkowa 7, 64-360 Zbąszyń
(Formularz rejestracyjny na dole strony)

P R O G R A M

08.02.2024 r. (CZWARTEK)

 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie Seminarium – Dyrektor Biura ZGWL Agnieszka Opalińska
Dyrektor Biura SGiPW Tomasz Telesiński
10:15 – 12:00 Prelekcje – Zintegrowany system przeciwdziałania przemocy domowej. Współpraca prokuratora i sądu z instytucjami wsparcia dla ofiar przemocy
dr Alfred Staszak – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego
w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego; czynny zawodowo prokurator z wieloletnim stażem
Prelekcje – Procedura uruchamiania niebieskiej karty i współpraca
organów w tej materii (ze szczególnym uwzględnieniem trybu odbioru   małoletnich z rodziny)
kom. Tomasz Urbaniak – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu
12:00 – 12.30 Przerwa kawowa (ciągła od 9.30 do 17.30)
12.30 – 14.00 Prelekcje – Tworzenie CUS. Dobre praktyki z wielkopolski i lubuskiego
Dominika Kusiak – Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich
i Krajowych, Katarzyna Różycka – Z-ca Dyrektora Działu Pozyskiwania Funduszy
Europejskich i Krajowych, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
Tworzenie i funkcjonowanie CAS. Dobre praktyki z lubuskiego
Karina Jarosz – Wiceprezydent Nowej Soli ds. społecznychMarcin Herma – Koordynator Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:30 Prelekcje – Finansowanie usług społecznych. Ustawa o pomocy społecznej
(omówienie konkursów planowanych na rok 2024 w obszarze pomocy społecznej w województwie lubuskim i wielkopolskim, środki regionalne oraz krajowe)
Krzysztof Kucz – Vice Prezes WANiR, członek Komitetu Monitorującego FEW 2021-27, Robert Sobkowiak – Dyrektor Działu Sprzedaży, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
16:30 – 17:30 Ustawa o pomocy społecznej – aspekty praktyczne

Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

17:30 – 17:45 Podsumowanie Seminarium
              20.00 UROCZYSTA KOLACJA

 

09.02.2024 r. (PIĄTEK)

 

 

09.30 – 10.00 ŚNIADANIE
10:00 – 12:00 Szkolenie – Praktyczne aspekty dostępności w administracji
Marcin Jerzynek – Właściciel firmy szkoleniowej Contentum, HR Business Partner,
trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching
& Mentoring oraz IBD Business School
 
12:00 – 12:15 Zakończenie Seminarium
10:00 – 12.15 Przerwa kawowa (ciągła)

 

 

Formularz Rejestracyjny:

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem wraz z PDF gotowym do druku (nie jest wymagane odsyłanie go do biura ZGWL). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 01.02.2024 r.

* Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2-osobowych. Istnieje możliwość wskazania osoby do zakwaterowania. Ilość pokojów 1-osobowych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium po godzinie 9.00, 02.02.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 50%.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Koszt uczestnictwa:

  • Udział w jednodniowym Seminarium, w tym poczęstunek, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa, wynosi 400 zł.
  • Udział w jednodniowym Seminarium wraz z uroczystą kolacją w Hotelu Navigator to koszt 600 zł, oferujący dodatkowo wszystkie elementy wymienione wyżej.
  • Dla chcących w pełni skorzystać z dwudniowego programu seminarium, przygotowaliśmy pakiet obejmujący udział w 2-dniowym Seminarium, uroczystą kolację oraz nocleg. Koszt uczestnictwa oraz nocleg w Hotelu Navigator w Zbąszyniu w tym przypadku to 850 zł od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym i 1100 zł w pokoju jednoosobowym.