Lubuskie Forum Oświaty Samorządowej

P R O G R A M

12.06.2024 r. (Środa)

09:00 – 09:30

09:00 – 14:00

Rejestracja uczestników

Ciągła przerwa kawowo-kanapkowa w holu

09.30 – 10.00 Otwarcie spotkania

Bartłomiej Kucharyk, Prezes ZGWL
Marek Cebula, Wojewoda Lubuski
dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL

10.00 – 10.45 Marzena Pulik-Sowińska, Dyrektor ODN w Zielonej Górze
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Zielonej Górze jako miejsce integracji i twórczych inspiracji. ODNowa – ambasadorzy wiedzy i kreatorzy zmian
10:45 – 11:30 Katarzyna Różycka, Zastępca Dyrektor Działu Pozyskania Funduszy Europejskich i Krajowych
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych oraz omówienie możliwych źródeł dofinansowania w ramach edukacji
11:30 – 12:30 Elżbieta Rabenda, Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu “OTUS”
Finansowanie samorządowej oświaty, z uwzględnieniem optymalizacji wydatków
12:30 – 13:15 Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty
„Poszukajmy drogi do najlepszej edukacji”.
Koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
13:15 – 14:00 dr Anita Famuła Jurczak, prof. UZ, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Zielonogórski
dr Grzegorz Hryniewicz, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Zielonogórski
Neurouczeń, neuronauczyciel – nowa epoka kształcenia
14:00 – 14:15 dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL
Podsumowanie Lubuskiego Forum Oświaty Samorządowej

 

Formularz zgłoszeniowy:


UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Forum wynosi 200 zł/os.

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 07.06.2024 r.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium po 07.06.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100 zł. Brak rezygnacji i uczestnictwa wiążę się z pełną kwotą za seminarium.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wystawia faktury tylko na gminy oraz inne podmioty instytucjonalne związane z naszą działalnością statutową, nie prowadzimy rozliczeń indywidualnych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.