Lubuskie Forum Oświaty Samorządowe

Zapraszamy na Lubuskie Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 12 czerwca 2024 roku w Auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja organizowana jest pod patronatem Wojewody Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, a współorganizatorami są Instytut Nauk Prawnych UZ oraz ZGWL.

Program spotkania:

  • 09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników.
  • 09:30 – 10:00 – Otwarcie spotkania przez wybitnych liderów: Bartłomieja Kucharyka, Marka Cebulę, oraz hab. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego.
  • 10:00 – 10:45 – Marzena Pulik-Sowińska, omówienie bieżących wyzwań i nowości w oświacie.
  • 10:45 – 11:30 – Katarzyna Różycka prezentuje możliwości dofinansowania dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami.
  • 11:30 – 12:30 – Elżbieta Rabenda, finansowanie oświaty i techniki optymalizacji wydatków.
  • 12:30 – 13:15 – Wystąpienie Mariusza Biniewskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty.
  • 13:15 – 14:00 – Dr Anita Famuła Jurczak i Dr Grzegorz Hryniewicz o nowoczesnych metodach nauczania.

Link rejestracyjny oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa zostały rozesłane do gmin członkowskich oraz wszystkich zainteresowanych. W przypadku chęci udziału prosimy o kontakt pod adresem j.konopacki@lubuskiegminy.pl lub nr tel. 796-009-636.