Lubuskie Forum Ochrony Środowiska

Zapraszamy na Lubuskie Forum Ochrony Środowiska, które odbędzie się 4 lipca br. w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to wydarzenie organizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego we współpracy z lokalnymi instytucjami ochrony środowiska, w tym Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska pod patronatem Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

W trakcie forum przewidziano szereg wystąpień ekspertów z różnych instytucji, które omówią kluczowe tematy związane z ochroną środowiska. W forum wezmą udział m.in. Marek Cebula, Wojewoda Lubuski, dr inż. Anita Jakubaszek, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mirosław Glaz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Michał Bielewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Anna Mołodciak, Wiceprezes ZGWL, Wójt Gminy Kłodawa.

W trakcie forum, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawi tematy związane z przeprowadzonymi kontrolami przydomowych oczyszczalni ścieków, osiąganiem przez gminy poziomów odzysku i recyklingu, oraz realizacją Programów Ochrony Powietrza.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Bielewicz  omówi ochronę różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000 dzięki funduszom europejskim.

Mirosław Glaz przedstawi bieżące projekty realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Helena Goderska z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska omówi Plany Bezpieczeństwa Wody.

Bartłomiej Kobiernik z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedyskutuje fundusze europejskie dedykowane ochronie środowiska.

Podsumowanie Forum przewidziane jest na koniec spotkania, gdzie zostaną omówione najważniejsze wnioski i możliwe kierunki dalszych działań.

Zachęcamy wszystkich członków ZGWL zainteresowanych problematyką ochrony środowiska do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Linki do formularza rejestracyjnego zostały rozesłane mailowo do gmin.