Lubuska Rada Samorządowa z przewodniczącym Markiem Cebulą

27 stycznia br. Lubuska Rada Samorządowa wybrała swoje władze. Przewodniczącym Rady został prezes naszego Zrzeszenia Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego. Powołano również trójkę wiceprzewodniczących w składzie:

Beata Kulczycka – Radna Sejmiku Wojewódzkiego
Jacek Wójcicki – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego
Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
 
Warto przypomnieć, że Lubuska Rada Samorządowa to stanowi platformę dialogu samorządowego i gwarantuje samorządom wpływ na rozwój regionu. Pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Zarządu Województwa Lubuskiego m.in. w zakresie realizacji polityki regionalnej i przedsięwzięć wspierających rozwój regionu, inicjatyw współdziałania lubuskich JST, projektów strategii, programów rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych. Rada będzie również rekomendować Zarządowi Województwa Lubuskiego podział pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

W skład rady wchodzą  m.in członkowie zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.