List do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka w sprawie przeprowadzenia sesji rad miejskich i gminnych online.

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • List do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka w sprawie przeprowadzenia sesji rad miejskich i gminnych online.

W dniu 20 marca prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Marek Cebula wystosował w imieniu lubuskich gmin zapytanie do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka odnośnie możliwości przeprowadzenia w sposób zdalny sesji rad gminnych i miejskich z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.