Konwent Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

29 marca w Lubniewicach odbył się Konwent ZGWL połączony z Walnym Zgromadzeniem członków zrzeszenia. Spotkanie rozpoczął Radosław Sosnowski, Burmistrz Lubniewic, a całość poprowadziła I Wiceprezes ZGWL, Sylwia Łaźniewska, Burmistrz Dobiegniewa.

Wśród gości znaleźli się:

  • Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
  • Marek Cebula, Wojewoda Lubuski,
  • Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego,
  • Robert Wróbel, Zastępca dyrektora Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
  • Marek Halasz, Dyrektor Oddziału Terenowego w Zielonej Górze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Podczas zgromadzenia omówiono działalność ZGWL, realizację programów oraz stanowiska. Kluczowe punkty programu obejmowały:

  • Podsumowanie działalności ZGWL w ostatniej kadencji samorządowej przedstawione przez I Wiceprezes ZGWL Sylwia Łaźniewska.
  • Przyjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków ZGWL w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023.
  • Prezentacja projektów stanowisk dotyczących m.in. zmian w przepisach, pilnych zmian rozporządzeń Ministra Zdrowia, ułatwienia dostępu do zawodu nauczyciela przedszkolnego, oraz zwiększenia kosztów obsługi na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych.
  • Omówienie przez Ministra Sługockiego Krajowego Planu Odbudowy oraz inwestycje A1.3.1 “Wdrożenie reformy planowania przestrzennego”.
  • Dyskusja na temat realizacji przez gminy programu z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” oraz apel samorządowy ZGWL o 12 krokach do zrównoważonego rozwoju samorządności.

W trakcie obrad uhonorowaliśmy i podziękowaliśmy samorządowcom, którzy w zbliżających się wyborach nie będą ubiegać się o reelekcję: Danucie Madej (burmistrz Żar), Bernardowi Radnemu (burmistrz Babimostu), Henrykowi Matysikowi (wójt Kolska), Jarosławowi Kaczmarkowi (burmistrz Trzciela), Jerzemu Fabisiowi (burmistrz Kargowej), Piotrowi Iwanusowi (burmistrz Czerwieńska), Bartłomiejowi Bartczakowi (burmistrz Gubina), Andrzejowi Katarzyńcowi (burmistrz Żagania) oraz Jerzemu Adamowiczowi (wójtowi Brzeźnicy).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład w dyskusje.