Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

20 stycznia 2021 r. odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym wzięło online udział blisko 70 wójtów, burmistrzów i prezydentów – włodarzy lubuskich gmin. Konwent rozpoczął się od prezentacji prezesa ZGWL Marka Cebuli, który przedstawił działania Zrzeszenia w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.

W programie konwentu omawiane zostały m. in. takie kwestie jak:

 1. Omówienie stanowisk przyjętych w trybie obiegowym:

-Stanowisko ZGWL nr 10/2020  sprawie zwrócenia uwagi na pilną potrzebę stworzenia systemu awaryjnej obsługi pacjentów na wypadek konieczności zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu epidemii COVID – 19.

-Stanowisko ZGWL nr 11/2020 w sprawie zmian dot. przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie instytucji uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz funkcjonowania rejestru uznań.

-Stanowisko ZGWL nr 12/2020 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (nr druku senackiego 272, wersja z 25 listopada 2020 roku).

Gośćmi konwentu byli m.in.

 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
 • Dyrektor Oddziału Lubuskiego NFZ Piotr Bromber

Nasz konwent miał też część merytoryczną w ramach, której ze swoimi prezentacjami wystąpili prelegenci.

 • mec. Maciej Kiełbus  Kancelaria Prawna „Dr Krystian Ziemski & Partners” –
  Planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.
  Finanse JST w roku 2021 – ograniczenia budżetowe vs. Potrzeby inwestycyjne
 • dr Robert Wysocki, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami”