Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Konwentu Starostów

Dobiegł końca nasz konwent, podczas którego spotkali się lubuscy włodarze – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wraz ze starostami. Trzy dni pełne zajęć, wykładów. Teraz czekamy na następne spotkanie – widzimy się na jednodniowym konwencie w czerwcu w Łęknicy.

Podczas konwentu zajmowaliśmy się między innymi:

Odbyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenia :

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór Przewodniczącego Obrad.
  2.  Informacja dot. bieżącej działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Prezentacja Prezes ZGWL Marek Cebula
  3. Głosowania nad projektami stanowisk

Przyjęliśmy Stanowisko ZGWL nr 6/2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie:  ułatwienia powstawania i funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zarząd i walne zebranie podjęli decyzję o wysłaniu Pisma do Prezesa Rady Ministrów w sprawie: zmiany zapisów dotyczących ustalenia maksymalnych stawek za 1 km używania pojazdów do celów służbowych.

Podczas konwentu swoje wystąpienia mieli m.in.:

  1.  Wystąpienie Pani Iwony Brzozowskiej – Wiceprzewodniczącej Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
  2. Wpływ kryzysu migracyjnego na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymimec. Maciej Kiełbus i mec. Konrad Różowicz Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.
  3. Apel Sejmiku, przyjęty na XLI sesji Sejmiku w dniu 4 kwietnia 2022 r. w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy poprzez systemowe wsparcie organizacji pozarządowych, wolontariuszy, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji niosących pomoc – dyrektor biura ZGWL Agnieszka Opalińska – raport z działalności ZGWL w związku z pomocą Ukrainie.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, propozycje.

 

Drugiego i trzeciego dnia konwentu odbywały się merytoryczne wystąpienia specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin potrzebnych w zarządzaniu samorządami. Wśród nich były:


Nowe Technologie kluczem do sukcesu w oszczędnym i ekologicznym zarządzaniu Miastem i Gminą, Centrum Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego – Krzysztof Rojkiewicz

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w projektach inwestycyjnych realizowanych przez JST oraz spółki komunalne, Dyrektor Rozwoju Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego – Edyta Płanka                    
Budownictwo i jego rozwój w województwie lubuskim na przykładzie Lubuskiego Mistera Budowy, Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa – Zenon Bambrowicz

Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie porozumienia partnerskiego o współpracy pomiędzy Lubuską Izbą Budownictwa a Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego

Atrakcyjność Polski z perspektywy niemieckich inwestorów, Meissner Kozioł Kaczmarek&Partner Spółka Komandytowa –Maciej Kaczmarek

Osteoporoza – problem społeczny wyzwaniem dla samorządu terytorialnego, Prezes Fundacji “Wygrajmy Zdrowie” – Szymon Chrostowski oraz Dariusz Pieśla – przedstawiciel firmy Amgen – Predict&Prevent

SZKOLENIE „INSTRUKCJA” OBSŁUGI TRUDNEJ SYTUACJI RELACYJNEJ, dr Artur Doliński, Instytut Psychologii UZ, Dyrektor Zarządzający – Pracownia Usług Edukacyjnych „COGITTO”