Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

W dniu 11 czerwca br. odbył się w formule online kolejny konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Spotkanie tradycyjnie otworzył i poprowadził prezes naszego Zrzeszenia Marek Cebula. Wzięło w nim udział blisko 60 lubuskich włodarzy plus zaproszeni goście.

Podczas konwentu zostały przyjęte 3 stanowiska:

  • Stanowisko ZGWL nr 05/2021  w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. NOWY ŁAD
  • Stanowisko ZGWL nr 06/2021 w sprawie planowania na terenach pokopalnianych
  • Stanowisko ZGWL nr 07/2021 w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem suszy

Omówiona została również działalność ZGWL w okresie od ostatniego marcowego konwentu a także przedstawione zostały plany na przyszłość.

Gośćmi konwentu byli m.in.:

  • Elżbieta Anna Polak  – Marszałek Województwa Lubuskiego, która omówiła współpracę między ZGWL a Urzędem Marszałkowskim
  • Piotr Bromber –  Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Konwent obfitował również w wystąpienia prelegentów  wśród których warto wspomnieć o:

„Jak finansować projekty komunalne”  Mariusz Denkiewicz, Dyrektor Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji, Bank Gospodarstwa Krajowego

„Jak stworzyć dobrą strategię dla JST” Irma Kuznetsova, Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego oraz Jakub Michałowski, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

 „Budowa i konserwacja dróg gminnych w oparciu o doświadczenia samorządów oraz Gmin z Niemiec”, Maciej Jabłoński, Country Manger Polska, Stehr