Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

24 marca br. odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Z racji na obostrzenia sanitarne konwent odbył się w wersji online. Spotkanie rozpoczęło się od wyboru Przewodniczącego Obrad i zatwierdzenia porządku obrad.
Przewodniczącym spotkania został prezes Marek Cebula, który przedstawił informację dot. bieżącej działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Omówione zostały działania podjęte przez Zrzeszenie w ostatnich miesiącach. Przyjęte zostały również dwa stanowiska:

  • Stanowisko nr 1/2020 dotyczące pilnej potrzeby nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów regulujących zasady tworzenia i przyjmowania raportów o stanie gminy.
  • Stanowisko nr 4/2020 w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2021 r.

Przyjęte zostały również sprawozdania – finansowe i merytoryczne.

Tradycyjnie mieliśmy zacnych gości na konwencie wśród których warto wymienić panią Marszałek Elżbietę Annę Polak, która opowiedziała m.in. o Lubuskiej Radzie Samorządowej, Krajowym Programie Odbudowy, strategii rozwoju województwa, aktualizacji programów rozwojowych i współpracy z lubuskimi samorządami.

Włodarze rozmawiali również na temat propozycji stanowiska dot. finansów JST. Dyskusja została zainicjowana wystąpieniem pana Dariusza Gizy Dyrektora Generalnego w ProPOLIS Consulting Sp. z o.o, który przedstawił kwestie związane z budżetami gmin i spadkiem dochodów w ostatnim czasie.

 

O rekultywacji składowisk, bezpieczeństwie ekologicznym, działaniach naprawczych związanych z przetwarzaniem odpadów i kontrolami środowiskowymi mówił Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pan Mirosław Ganecki.

Na konwencie wystąpił także mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej “Dr Krystian Ziemski&Partners”, którego wystąpienie dotyczyło raportu o stanie gminy a także rozstrzygnięć sądowych dot. odmowy udzielenia wotum.