Konwent ZGWL w Kolsku

Tradycyjnie w czerwcu odbył się jak co roku nasz konwent. Odbył się w Kolsku gdzie gościliśmy na zaproszenie wójta gminy Kolsko Henryka Matysika.

Podczas konwentu przyjęliśmy dwa nowe stanowiska w sprawie: inicjatywy polsko – ukraińskich warsztatów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz w sprawie usunięcia przepisu art. 61ust. 2 z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

Oprócz tego gościliśmy znakomitych gości w postaci Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojciecha Perczaka Wicewojewody Lubuskiego, Ryszarda Zajączkowskiego prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Sławomira Wojciechowskiego Kierownika USC w Nowej Soli, członka Rady ds. Cyfryzacji

Po oficjalnej części konwentu odbyły się wykłady zaproszonych specjalistów wśród których byli:

dr Rafał Bucholski, adiunkt na WPiA UZ, członek SKO w Gorzowie Wlkp. – Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie ochrony środowiska

dr Adrian Misiejko, Kancelaria Prawna „Dr Krystian Ziemski & Partners”,  adiunkt na WPiE UKW –  Zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego przez gminy z uwzględnieniem najnowszego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

adw. Maciej Kaczmarek, r.pr. Szymon Gulczyński, Kancelaria Meissner Kozioł Kaczmarek &Partner sp. k. – Wybrane aspekty inwestycji w kontekście specustawy mieszkaniowej

Marta Rosiak, specjalistka ds. Funduszy Europejskich i ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze –  Fundusze Europejskie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa lubuskiego na lata 2021-2027