Konwent ZGWL – Lubniewice 29.02-01.03.2024

KONWENT WŁODARZY ZGWL
29.02-01.03.2024 r.

Hotel Woiński Spa
ul. Ratuszowa 3
69-210 Lubniewice
www.woinskispa.pl

 

P R O G R A M

29.02.2024 r. (Czwartek)

10:30 – 11:00 – Rejestracja uczestników

11:00 – 13:00 – Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Sala Konferencyjna

(przerwa kawowa ciągła od 10:30 do 17:00)

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego Obrad oraz przyjęcie programu Konwentu.
  2. Informacja podsumowująca działalność ZGWL w ostatniej kadencji samorządowej
    Prezentacja I Wiceprezes ZGWL Sylwia Łaźniewska
  3. Głosowania nad projektami stanowisk:

Uchwała Walnego Zebrania Członków ZGWL nr 1/WZC/2024 z dnia 29.02.2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego ZGWL za rok 2023

Sprawozdanie finansowe omówi zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Piotr Iwanus

Sprawozdanie merytoryczne omówi dyrektor Biura ZGWL – dr Agnieszka Opalińska

– Projekt Stanowiska ZGWL nr 1/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie: wskazania ustawodawcy potrzeby i zasadności zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, polegającej na uchyleniu przepisów wprowadzonych artykułem 5 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – projekt omówi pomysłodawca stanowiska Paweł Tymszan, Wójt Gminy Deszczno

– Projekt Stanowiska ZGWL nr 2/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie: pilnych zmian rozporządzeń Ministra Zdrowia dot. wzorów kart urodzenia i zgonu (Dz.U.2023.2733; Dz.U.2734) – projekt omówi Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli, ekspert ZGWL w zakresie spraw obywatelskich

– Apel samorządowy ZGWL 12 kroków do zrównoważonego rozwoju samorządności – apel omówi dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL

  1. Wystąpienia zaproszonych gości:

Marek Cebula, Wojewoda Lubuski;

– Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego;

Robert Wróbel, Zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

  1. Sprawy bieżące, wolne wnioski, propozycje.

13:0014:00 Obiad Restauracja

Sala Konferencyjna

14:00 – 14:40 – Możliwości finansowania tzw. zielonej transformacji miast – Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego;

14:40 – 15:00 – Jak oszczędzać na energii cieplnej – TECHSTEROWNIKI proste zarządzanie energią – Krzysztof Rojkiewicz, Centrum Rozwoju JST;

15:00 – 16:30 – Kampania wyborcza niejedno ma imię, czyli #Kampania Samorządowa 2024 od kuchni – od sztuki projektowania skutecznej kampanii, po umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w kampanii wyborczej, Sebastian Drobczyński,
spin doctor, ekspert Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju ds. marketingu politycznego wizerunku i komunikacji kryzysowej;

16:30 – 17:00 – Sprawy różne, bieżąca praca biura, szkolenia, propozycje Włodarzy
– dr Agnieszka Opalińska, dyrektor Biura ZGWL

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONWENTU – Wiceprezes ZGWL Sylwia Łaźniewska

18:00 UROCZYSTA KOLACJA

01.03.2024 r. (PIĄTEK)

08:00 – 09:30 – ŚNIADANIE
12:00 – Wymeldowanie

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenie udziału w Konwencie prosimy przesyłać do 20 lutego br.

 Dopłata za pokój 1-osobowy 180 zł.