Konwent wyborczy Zrzeszenia

W dniu 30 stycznia odbył się w Międzyrzeczu konwent wyborczy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Obecnych było 77 włodarzy na 82 gminy należące do Zrzeszenia. Daje to 96,25 % frekwencję co świadczy o tym jak bardzo poważnie traktują sprawy Zrzeszenia lubuscy włodarze.
Konwent rozpoczął się wystąpieniem burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, który jako gospodarz przywitał wszystkich i przedstawił swoją gminę.

Później prezydent Nowej Soli a zarazem prezes Zrzeszenia Wadim Tyszkiewicz zdał sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które zostały przyjete przez Walne Zebranie Członków. Po sprawozdaniach wybrano komisję skrutacyjną i przystąpiono do dalszego procedowania.

Zgodnie z regulaminem wyborczym uczestnicy spotkania przystąpili do zgłaszania kandydatów na prezesa Zrzeszenia. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Marka Cebuli – burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Janusza Kubickiego – prezydenta Zielonej Góry. W tajnym głosowaniu zwyciężył burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, który został prezesem Zrzeszenia na następna 5-letnią kadencję.

Walne Zebranie Członków wybrało również zarząd Zrzeszenia w składzie:

 1. Sylwia Łaźniewska – burmistrz Dobiegniewa (po ukonstytuowaniu się zarządu została wybrana I Wiceprezesem Zrzeszenia)
 2. Krystyna Pławska – wójt Gminy Bogdaniec
 3. Ryszard Kowalczuk – wójt Gminy Brody (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany II Wiceprezesem Zrzeszenia)
 4. Paweł Jagasek – burmistrz Kożuchowa (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany skarbnikiem)
 5. Bartłomiej Kucharyk – wójt Gminy Przytoczna (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany sekretarzem)
 6. Paweł Lichtański – burmistrz Iłowy
 7. Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli

Wybrana została również komisja rewizyjna Zrzeszenia w składzie:

 1. Dariusz Strauss – wójt Gminy Siedlisko
 2. Piotr Iwanus – burmistrz Czerwieńska
 3. Wojciech Wąchała – wójt Gminy Bobrowice
 4. Andrzej Kamyszek – burmistrz Jasienia
 5. Jarosław Kczmarek – burmistrz Trzciela

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w kierowaniu Zrzeszeniem przez następne 5 lat.