Konwent Wyborczy ZGWL – 16.05.2024, Sława

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na dole

16 maja 2024 r.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
ul. Henryka Pobożnego 6
67-410 Sława

Harmonogram – KONWENT ZGWL  

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 13:00
Walne Zebranie Członków ZGWL (obrady zamknięte)
Podziękowania dla Zarządu ZGWL Przywitanie nowych członków ZGWL
WYBORY DO ORGANÓW ZRZESZENIA
Sprawy bieżące, wolne wnioski, propozycje
Podsumowanie Konwentu i zakończenie obrad


Zgłoszenie udziału w Konwencie prosimy przesyłać do 13 maja br.