Konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów

W dniach od 27 do 29 marca w Karpaczu odbył sie konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów lubuskich gmin organizowany w ramach działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W konwencie wzieło udział 66 osób. W trakcie konwentu odbyło się również walne zebranie ZGWL podczas którego zostały przyjęte 3 stanowiska.

– Stanowisko ZGWL nr 1/2019 z dnia 27.03. 2019 r. w sprawie potrzeby wniesienia poprawki do projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

– Stanowisko ZGWL nr 2/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zagospodarowania tzw. frakcji palnej (RDF)

– Stanowisko ZGWL nr 3/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie metodologii obliczania stawek za zadanie zlecone

Uczestnicy konwentu mieli w swym programie m.in.:

 • Informacja o sytuacji oświaty w województwie lubuskim – Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty
 • Zmiany w statucie ZGWL – mec. Robert Kornalewicz
 • Projekt odmowy przekazania danych do dotacji celowych – Sławomir Wojciechowski USC Nowa Sól
 • Wystąpienie Pana Henryka Janowicza – Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 • Doświadczenia związane zastosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminny – Kancelaria Prawna „Dr Krystian Ziemski & Partners” spółka komandytowa mec. Maciej Kiełbus
 • Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w województwie lubuskim – Sławomir Kozieł, Agnieszka Demichowicz, Instytut Badań Edukacyjnych
 • „Codzienny dostęp do aktualnej wiedzy i szkoleń jako sposób na sprawne funkcjonowanie urzędu”
 • Nowe wyzwania w obszarze edukacji, profilaktyki i wychowania w JST możliwości finansowania i wsparcia sukcesu społecznego w samorządzie terytorialnym– Małgorzata Nowicka, Prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej
 • Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 2018 r. – podstawowe informacje.Bieżące informacje dotyczące działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej RIO – Ryszard Zajączkowski, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 • Jak efektywnie zaplanować finansowanie rozwoju w 5-letniej kadencji – zmiany w art. 242 – 243 ustawie o finansach publicznych a dalsze możliwości finansowania dłużnego przez JST – Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.
 • Dotacje na finansowanie inwestycji i zadań własnych w gminach w ramach kadencji samorządowej 2018-2023 – dr inż. Tomasz Warężak
 • Dziedzictwa wspierające administrację samorządową w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Działania Narodowego Instytutu
 • Inteligentne, ekologiczne miasto przez pryzmat małej architektury –Arkadiusz Pawlikowski, Firma SEEDIA Sp. z o.o.
 • Działania Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w kontekście działań samorządów lokalnych – dr Barbara Bielinis- Kopeć – Lubuski Konserwator Zabytków
 • Wybrane wskaźniki zielonej gospodarki –Robert Wróbel, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych
 • Ekonomiczne i ekologiczne aspekty lokalnych oczyszczalni ścieków do 20 000RLM; rozwiązania dla terenów pozbawionych dostępu do kanalizacji –Seweryn Geisler, Kingspan Environmental Sp. z o.o.,
 • Edukacja, świadomość i informacja, jako pierwszy krok do czystego powietrza” – Aleksandra Fraś – Zdeb, ” Airly
 • Elektromobilność w JST – wybrane zagadnienia z Ustawy o Elektromobilności– Piotr Szymczak, Agacki-Szymczak Sp.J, 
 • Związek Wzajemności Członkowskiej “Gminy Lubuskie” w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”, oraz informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia dla JST. –Teresa Grzywaczewska – dyrektor Biura Regionalnego TUW “TUW” w Gorzowie Wlkp., Sylwia Gutkowska – z-ca dyrektora Biura Regionalnego TUW w Gorzowie Wlkp.

W trakcie konwentu odbyło się też spotkanie z Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak i Panem Władysławem Dajczakiem – Wojewodą Lubuskim.