Konwent Włodarzy ZGWL oraz Seminarium Sekretarzy ZGWL

W dniach 24-26 października 2023 roku w Kołobrzegu odbywa się Konwent Włodarzy ZGWL w połączeniu z Seminarium Sekretarzy ZGWL. Pierwszy dzień zainaugurowało Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, podczas którego przedyskutowano kluczowe kwestie dotyczące samorządności województwa lubuskiego.

Na początek, Prezes ZGWL Marek Cebula przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W dalszej części obrad odbyły się głosowania nad projektami stanowisk oraz omówiono działania OPOS i zaangażowanie w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Pierwszy dzień obrad został wzbogacony o wystąpienia zaproszonych gości, w tym Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz przedstawicieli instytucji z regionu, w tym Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Ryszard Zajączkowski, Dyrektor Ewy Skrbeńskiej oraz Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Darii Kaczmarek z Lubuskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Na temat transformacji gospodarczej mówił dr. Andrzeja Węgrzyna, Wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej i Lubuskiego Stowarzyszenia Wodoru i Biometanu H2OZE.

Przed nami kolejny dzień obrad, podczas którego oczekujemy dalszych inspirujących dyskusji oraz prelekcji.