Konferencja: “Inwazyjne gatunki obce – zagrożenie dla rodzimej bioróżnorodności”

Serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą aktualnego problemu inwazyjnych gatunków obcych i ich wpływu na bioróżnorodność Polski. Wydarzenie odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w Pałacu Książęcym w Żaganiu.

Konferencja organizowana jest przez Polski Związek Łowiecki i odbywa się pod patronatem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL).

Podczas konferencji eksperci z różnych dziedzin poruszą zagadnienia związane ze stanem prawnym inwazyjnych gatunków, ich wpływem na ekosystem, jak również praktyki zwalczania tych gatunków w Polsce i za granicą. Zaplanowane prelekcje będą miały charakter około 20-minutowy, po których przewidziana jest dyskusja.

Dla zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl do 18 września.