Interwencja ZGWL w sprawie nieprzyznania nagród dla Gminnych Komisarzy Spisowych

Szanowni Państwo,

na prośbę naszych gmin skierowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie nieprzyznania nagród dla Gminnych Komisarzy Spisowych. Z jego treścią można zapoznać się tutaj. Otrzymaliśmy również odpowiedź w powyższej sprawie, którą publikujemy tutaj.