Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Wydział: Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Data udostępnienia: 16 kwietnia 2024
Termin składania dokumentów: Do 29 kwietnia 2024, godzina 10:00
Numer ogłoszenia: 2/2024

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych, przygotowywanie dokumentacji rent i emerytur, obsługę szkoleń pracowniczych, zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz czuwanie nad warunkami BHP. Dodatkowo, będzie prowadziła kancelarię, zarządzała korespondencją oraz wspierała organizacyjnie Wójta Gminy.

Wymagania:

  • Polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność,
  • Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, prawo jazdy kat. B,
  • Minimum trzyletni staż pracy (przy wykształceniu wyższym) lub co najmniej pięcioletni staż pracy (przy wykształceniu średnim),
  • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie
  • Znajomość Kodeksu pracy oraz ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Sprawna obsługa komputera, umiejętności interpersonalne i organizacyjne.

Jak aplikować:
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, oświadczenia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu” w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Gminy.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, pokój nr 9. Dokumenty należy składać do dnia 29 kwietnia 2024, do godziny 10:00.

Szczegóły na stronie: https://bip.lipinki-luzyckie.pl/wakaty/2/35/ds__administracyjnych_i_obslugi_sekretariatu/