Inauguracyjne Spotkanie Online Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

24 listopada odbyło się inauguracyjne spotkanie online Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Grupy Roboczej do spraw zadań zleconych. To drugiez serii spotkań, które mają na celu umocnienie współpracy i wymiany doświadczeń wśród członków zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie, które odbyło się na platformie Zoom, skupiło się na wzajemnym poznaniu się uczestników, omówieniu celów Zespołu oraz planowaniu przyszłych działań. Każdy z członków miał możliwość przedstawienia się, podzielenia swoim doświadczeniem i zainteresowaniami, co jest kluczowe dla efektywnej współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw.

Celem Zespołu jest nie tylko wymiana myśli i pomysłów, ale także praktyczne działania mające na celu rozwój i doskonalenie administracji publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Spotkanie to było pierwszym krokiem do budowania silnych, wspierających się relacji między członkami, co z pewnością przełoży się na skuteczność i efektywność naszych przyszłych działań.

W dyskusji udział wzięli: Sławomir Wojciechowski, ekspert ZGWL, przewodniczący Zespołu z USC Nowa Sól, Monika Derecka z USC Lublin, Małgorzata Kuźnik z USC Żory, Jadwiga Groele z Referatu Spraw Obywatelskich w Mielcu, Magdalena Bauer-Rojna z USC Olsztyn, a także Dyrektor biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Agnieszka Opalińska i Specjalista ds. współpracy samorządowej Olga Bargiel-Bizoń z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako organizator, pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy wpłynąć na pozytywne zmiany w naszych społecznościach.