III Forum Skarbników Województwa Lubuskiego

W dniach 11-12 marca 2024 roku w Lubniewicach odbyło się III Forum Skarbników Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wydarzenie to zgromadziło ekspertów i samorządowców z całego województwa, tworząc platformę dla wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania finansami publicznymi.

Forum otworzyli: Sylwia Łaźniewska, I Wiceprezes ZGWL, Radosław Sosnowski, Burmistrz Lubniewic oraz dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL.

Główne punkty programu obejmowały:

  • Szkolenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, które zaprezentowali Ryszard Zajączkowski oraz jego zespół. Szkolenie to skupiło się na analizie budżetów, uchwałach w sprawie WPF na rok 2024, sprawozdawczości za IV kw. 2023 r., a także na omówieniu najczęściej występujących nieprawidłowości i zasad wykonywania budżetu.
  • Edyta Płanka z BGK przedstawiła możliwości finansowania tzw. zielonej transformacji miast, podkreślając rosnącą rolę ekologii w planowaniu budżetowym.
  • Wojciech Gede z PwC podjął temat rozliczenia podatków VAT z perspektywy odpowiedzialności Skarbnika Gminy.
  • Marcin Jerzynek zaprezentował efektywne metody zarządzania zróżnicowanym zespołem, dając cenne wskazówki dotyczące liderstwa i komunikacji.
  • Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting, omówił finansowanie zadań gminnych, biorąc pod uwagę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
  • Paweł Grzybowski z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners zaprezentował zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podatku od nieruchomości.

2-dniowe Forum Skarbników stało się źródłem cennych informacji i inspiracji dla uczestników, sprzyjając wzmacnianiu kompetencji oraz budowaniu współpracy między samorządami. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie, otwartość na dyskusję i wkład w sukces tego wydarzenia.