I Międzyregionalne Seminarium Pracowników OPS

W ramach dwudniowego seminarium zorganizowanego dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) oraz przedstawicieli instytucji wspierających ofiary przemocy domowej i promujących dostępność w administracji, uczestnicy mieli okazję zgłębić wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady zapewniania dostępności usług. Seminarium, które odbyło się w ostatnich dniach, zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin, zapewniając platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Pierwszy dzień seminarium poświęcony był głównie tematyce przeciwdziałania przemocy domowej. Dr Alfred Staszak, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawił zintegrowany system przeciwdziałania przemocy oraz współpracę prokuratora i sądu z instytucjami wsparcia dla ofiar. Komisarz Tomasz Urbaniak z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu omówił procedurę uruchamiania niebieskiej karty oraz współpracę organów w tej materii. Dodatkowo, uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością Centrów Usług Społecznych (CUS) i Centrów Aktywności Społecznej (CAS), dzięki prezentacjom Dominiki Kusiak, Katarzyny Różyckiej i Marcina Hermy. Aspekty finansowania usług społecznych oraz planowane konkursy na rok 2024 w województwach lubuskim i wielkopolskim przedstawili Krzysztof Kucz i Robert Sobkowiak. Praktyczne aspekty ustawy o pomocy społecznej omówił z kolei Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Drugiego dnia uczestnicy skupili się na praktycznych aspektach dostępności w administracji, dzięki szkoleniu prowadzonemu przez Marcina Jerzynka, właściciela firmy szkoleniowej Contentum. Marcin Jerzynek będący doświadczonym trenerem, doradcą i coachem, podzielił się swoją wiedzą na temat tworzenia przystępnych i dostępnych usług administracyjnych, które mogą lepiej służyć społeczności lokalnej.

Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do zdobycia cennej wiedzy i narzędzi, które mają wspierać pracowników OPS oraz innych instytucji w ich codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy i wymianie doświadczeń, uczestnicy seminarium będą w stanie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej oraz promować dostępność w usługach publicznych, przyczyniając się tym samym do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa.