I Lubuskie Seminarium Skarbników ZGWL

W dniach od 3 do 4 kwietnia odbyło się I Lubuskie Seminarium Skarbników Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Po raz pierwszy ale w ocenie organizatorów i uczestników udany co bardzo cieszy i dobrze rokuje na przyszłość. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

Podczas spotkania odbyły się wykłady m.in. z zakresu:

  • Obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz inne istotne zmiany w VAT w JST w 2019 roku
  • Rola skarbnika w finansowaniu rozwoju samorządu.
  • Codzienny dostęp do aktualnej wiedzy i szkoleń jako sposób na sprawne funkcjonowanie urzędu
  • Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków PROW: co zawrzeć w pytaniu do KIS i  jaką stawkę VAT zastosować obciążając mieszkańców udziałem własnym
  • Wprowadzenie do ustawy o pożytku publicznym – wybrane aspekty
  • Działalność nadzorcza i opiniodawcza RIO. Sprawozdawczość JST. Bieżące komunikaty i informacje m.in. w zakresie zmian w ustawie o finansach publicznych i ich wpływu na budżety i uchwały w sprawie WPF w 2019 roku, wynikające z działalności nadzorczej i opiniodawczej -nowy wzór wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązań i harmonogram spłaty zobowiązań.
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – zagadnienia wybrane