Forum Skarbników ZGWL

W dniach od 17 do 19 maja w Kołobrzegu spotkali się lubuscy skarbnicy. Poniżej program naszego wydarzenia, które było współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

P R O G R A M – FORUM SKARBNIKÓW 

Sala Konferencyjna

Otwarcie Forum Skarbników Województwa Lubuskiego, Marek Cebula Prezes ZGWL/Dyrektor Biura ZGWL dr Agnieszka Opalińska/ Beata Pampuchowicz  Skarbnik Gminy Lubiszyn/Agnieszka Kaczmarek- Skarbnik Gorzowa Wlkp/ Agnieszka Chudziak-Skarbnik Gminy Kłodawa

 Program przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej

 • Prezes Izby – Ryszard Zajączkowski
 • Członek Kolegium – Adriana Kamedulska
 • Naczelnik WIASz – Katarzyna Duczmal
 • Wykonanie budżetów przez lubuskie JST w 2022 r.
 • Budżety JST na 2023 r.– na podstawie danych za I kw. 2023 r.
 • Wyniki działalności nadzorczej i opiniodawczej – sprawy bieżące
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Sytuacja finansowa JST w świetle relacji z art. 242 i 243 ufp
 • Wieloletnie prognozy finansowe JST na 2023 r. i lata następne
 • Sprawozdawczość budżetowa – zmiany, najczęściej występujące nieprawidłowości
 • Klasyfikacja budżetowa – bieżące zagadnienia

18.05.2023 r. (CZWARTEK):

Sala konferencyjna


 Szkolenie plus konsultacje – szczeciński zespół Deloitte

 • Wyroki TSUE w sprawie VAT od OZE i azbestu w jednostkach samorządu terytorialnego. Przełomowe rozstrzygnięcia i ich konsekwencje dla JST
 • Udostępnienie majątku pomiędzy gminą a innym podmiotem to nadużycie prawa? – znaczenie nowej praktyki DKIS dla JST
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kontekście podatku VAT
 • Obowiązkowe e-Faktury ustrukturyzowane – jak efektywnie i bezpiecznie wdrożyć system w samorządzie?

 Szkolenie plus konsultacje – Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Długoterminowe plany rozwoju samorządów – instrumenty finansowania BGK” – Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Ewa Tyrka, St. specjalista ds. strukturyzacji finansowania Paweł Śliwka
 • Sekcja Q&A – Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Ewa Tyrka, St. specjalista ds. strukturyzacji finansowania Paweł Śliwka, Menedżer ds. programów inwestycyjnych Łukasz Pepliński
 • Zespół uzupełnia Edyta Płanka – Dyrektor Rozwoju Regionu Lubuskiego

 

19.05.2023 r. (PIĄTEK):

Sala konferencyjna


 Szkolenie plus konsultacje – Dariusz Giza Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting

 • Czy dobrze to już było? Zarządzanie płynnością a możliwości finansowania własnego projektów inwestycyjnych.

Szkolenie plus konsultacje  – radca prawny Michał Kostrzewa Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

 • Podatkowy niezbędnik Skarbnika – aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądów oraz zmiany przepisów:
 • Projekt nowej ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty przedsiębiorców) i jej potencjalne skutki na gruncie VAT.
 • Interpretacje podatkowe dotyczące rozliczania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.
 • Jak połączyć biznes i samorząd? Uwagi dotyczące problematyki wsparcia samorządu przez sektor prywatny – w świetle wydawanych rozstrzygnięć przez organy podatkowe.
 • Interpretacje podatkowe i stanowisko RIO dotyczące odliczania podatku naliczonego od inwestycji finansowanych w ramach programu Polski Ład.
 • Odliczanie VAT od wydatków dotyczących samochodów – uwagi na tle wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 czerwca 2022 r. o sygn. III SA/WA 2905/21.
 • Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące rozliczeń pomiędzy gminami a ich spółkami.
 • Odliczanie VAT od usług w zakresie obsługi prawnej – niekiedy nawet 100%.
 • Kwalifikowalność VAT w ramach projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w świetle interpretacji podatkowych. Niewielkie dochody w dofinansowanym projekcie a prawo do odliczenia VAT.

 

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE FORUM SKARBNIKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO