Forum Skarbników ZGWL

Zapraszamy na Forum Skarbników zapewniające doskonałą okazję do zgłębienia aktualnych wyzwań i rozwiązań w zarządzaniu finansami publicznymi.

Głównym punktem programu jest szkolenie przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, skupiające się na zobowiązaniach i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST), z uwzględnieniem najnowszych analiz budżetów i uchwał. Szkolenie to adresuje kluczowe zagadnienia, takie jak:

  • Najczęściej występujące nieprawidłowości w działalności nadzorczej w 2023 roku,
  • Zasady wykonywania budżetu i aktualizacje uchwał budżetowych,
  • Sprawozdawczość budżetowa i operacje finansowe,
  • Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego i ocena sytuacji finansowej JST.

Program forum obejmuje również:

  • Rozliczenie podatków VAT z perspektywy Skarbnika Gminy,
  • Efektywne zarządzanie zespołem,
  • Finansowanie zadań gminnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
  • Podatek od nieruchomości – aktualne wyzwania i rozwiązania.

To unikalna okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy eksperckiej oraz nawiązania wartościowych kontaktów.  Formularz zgłoszeniowy dostępny dla członków ZGWL.