E-learning z zakresu cyberhigieny i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Systemu Rejestrów Państwowych

Mamy przyjemność poinformować o nowatorskim szkoleniu opracowanym dzięki naszemu stanowisku we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Skierowane jest ono do wszystkich pracowników administracji publicznej, a w szczególności dla tych, którzy pracują w Systemie Rejestrów Państwowych oraz są Lokalnymi Administratorami Systemu.

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SRP, zgodnie z zapisami Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla tego systemu. Ponadto, uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa.

Podkreślamy, że stosowanie tych zasad jest obowiązkiem każdego pracownika administracji publicznej. Dlatego zachęcamy do zgłębienia wiedzy w tym zakresie.

Chcielibyśmy podkreślić wkład Sławomira Wojciechowskiego, Kierownika USC w Nowej Soli, naszego eksperta w zakresie spraw obywatelskich, który aktywnie uczestniczył w przygotowaniu stanowiska.

Dostęp do szkolenia uzyskacie Państwo na platformie szkoleniowej: https://szkolenia.obywatel.gov.pl.

Pobierz stanowisko