„Biogaz i biomasa – energia z odpadów – teoria i praktyka odnawialnych źródeł energii”

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Lubuska Organizacja Pracodawców zapraszają na konferencję „Biogaz i biomasa – energia z odpadów – teoria i praktyka odnawialnych źródeł energii”. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2023 r. w Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Program konferencji

9.00 -09.30 Rejestracja uczestników

09.30 Otwarcie konferencji

09.40 Henryk Maciej Woźniak – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

10.00 Biogazownia szczytowa z magazynem energii zasilana odpadami rolniczymi i komunalnymi, w świetle najnowszych badań i wdrożeń dr inż. Jakub Pulka, prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

10.20 Efektywność energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna wdrożonej w technologii trigeneracji biogazowni rolniczej w Przybrodzie k. Poznania – Mirosław Michalak, Dyrektor w Dynamic Biogas Sp. z o.o.

10.40 Najnowsze technologie i praktyka wykorzystania biomasy w energetyce – prof. AJP dr hab. inż. Ryszard Konieczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

11.00 Biomasa – zielone paliwo dla ciepłownictwa komunalnego na przykładzie projektu transformacji energetycznej ciepłowni miejskiej w Międzyrzeczu – Jacek Pastuszka i Bartosz Tober, Dyrektorzy w Project Energy Sp. z o. o.

11.20 Wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego do produkcji zielonej energii na przykładzie projektu biogazowni rolniczej w Gminie Dobiegniew – Kamil Banasiuk i Katarzyna Budziałek, Dyrektorzy w ID ENERGY GROUP Sp. z o. o.

11.40 Energia z odpadów – doświadczenia z 18 instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni w Gminie Krzeszyce – Tomasz Włodarczyk, Prezes Zarządu Polska Grupa Biogazowa S.A.

12.00- 12.30 Przerwa kawowa. Prezentacje partnerów biznesowych.

12.30 Transformacja energetyczna w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Jarosław Flakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

12.50 Finansowanie inwestycji w zakresie OZE w programach WFOŚiGW – Mariusz Herbut, Prezes Zarządu Wojewódzkiego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

13.10 Uwarunkowania lokalizacyjno-środowiskowe inwestycji w OZE – Józef Kruczkowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Jacek Fedorowicz, Główny specjalista RDOŚ, Anna Woćko, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim PGW Wody Polskie.

13.30 Obowiązki inwestora, uwarunkowania prawne kontroli przedsięwzięć OZE przez Inspekcję Ochrony Środowiska – Marek Demidowicz Kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim WIOŚ.

13.50 Lasy Państwowe – źródło biomasy – Wojciech Grochala, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

14.10 Potencjał bioenergetyczny lubuskiego rolnictwa – Czesław Hładki, Wiceprezes Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej.

14.30 Współdziałanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z samorządem rolniczym na rzecz rozwoju OZE – potencjał i dobre praktyki – Roman Jabłoński, Dyrektor KOWR w Gorzowie Wielkopolskim.

14.50 Gminy lubuskie, lokalne korzyści oraz rola władz samorządowych w transformacji energetycznej – Stanisław Peczkajtis, wójt Gminy Krzeszyce, Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

15.10 Podsumowanie seminarium – Aleksandra Zalas-Radomska, Dziekan Wydziału Technicznego AJP

15.15 – 16.00 Indywidualne rozmowy w kuluarach, obiad, zakończenie seminarium.