Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Obronie Demokracji i Praw Człowieka na Białorusi

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Obronie Demokracji i Praw Człowieka na Białorusi

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), reprezentujące samorządy z całej Polski, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją na Białorusi. W odpowiedzi na represje polityczne i naruszenia praw człowieka, OPOS wzywa do solidarności z opozycją demokratyczną i Polakami, którzy doświadczają represji ze strony władz Białorusi.

Apel ten jest wyrazem naszej troski o sytuację praw człowieka na Białorusi, a także o los niemal milionowej polskiej mniejszości w tym kraju. Zwracamy uwagę na konieczność natychmiastowego zwolnienia więźniów politycznych oraz na potrzebę odnowienia dialogu między organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi Polski i Białorusi.

OPOS wzywa wszystkie gminy, instytucje, organizacje i osoby prywatne do wsparcia działań na rzecz obrony demokracji i praw człowieka. Każdy gest solidarności i wsparcia ma kluczowe znaczenie w tych trudnych czasach.

Pełny tekst apelu:

OPOS- Apel w Obronie Demokracji i Praw Człowieka na Białorusi