Ankietyzacja dot. realizacji przez Gminy zapewnienia uczniom jednego posiłku w szkole

Informacja o Gminie / Kontakt:Nazwa gminy:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej:

Email:

Stanowisko:
Pytanie ankiety:Czy Gmina realizuje obowiązek zapewnienia uczniom jednego posiłku w szkole w oparciu o wydzierżawienie wyposażonej kuchni szkolnej podmiowowi zewnętrznemu, który prowadząc własną działalność zapewnia posiłki w oczekiwanej cenie?
TakNie

Uwagi:

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe uwagi dotyczące ankiety, prosimy o ich wpisanie poniżej: