Ankietyzacja dot. subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli

Informacja o Gminie / Kontakt:Nazwa gminy:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej:

Email:

Stanowisko:
Pytania ankiety:Czy w Państwa gminie subwencja oświatowa na podwyżki dla nauczycieli pokrywa faktyczne zapotrzebowanie?
TakNie

Jeśli subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na podwyżki dla nauczycieli w Państwa gminie, proszę podać całkowitą szacunkową kwotę potrzebną do 100% pokrycia zapotrzebowania oraz szacunkową kwotę brakującą do pełnego pokrycia - prosimy o podanie danych po przecinku.