Konferencja nt. Inwazyjnych Gatunków Obcych w Pałacu Książęcym w Żaganiu! 

Dziś, 4 października, w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się konferencja poświęcona tematyce Inwazyjnych Gatunków Obcych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu szopa pracza. To temat aktualny, z jakim borykają się nasze samorządy.
Podczas konferencji w imieniu Zarządu Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego Marek Cebula podpisał list intencyjny pomiędzy ZGWL, a Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze deklarując rozpoczęcie współpracy partnerskiej.
Porozumienie stron ma przede wszystkim na celu łączenie sił w działaniach na rzecz ochrony przyrody, promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej.
Podczas konferencji wręczono odznaczenia “Przyjaciel Polskiego Związku Łowieckiego” za krzywienie kultury łowieckiej. Gratulacje dla Piotra Iwanusa, Burmistrza Czerwieńska oraz Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary.
Dzisiejsi prelegenci:
RDOŚ: dr Anita Kruszewska, mgr Witold Marciniak, mgr Joanna Kuternozińska,
prof. Leszek Jerzak,
dr Jan Cichocki,
dr Sylwia Andrzejczak Grządko,
oraz PZŁ Jacek Banaszek.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom oraz organizatorom za ich wkład w to ważne wydarzenie.