Ważne strony

Prezydent RP http://www.prezydent.pl/
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów https://www.premier.gov.pl/
Senat Rzeczypospolitej Polskiej http://www.senat.gov.pl/
Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej http://www.sejm.gov.pl/
Ministerstwa:    
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji https://mac.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju https://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/ministerstwo–finansow
Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/
Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl/
Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/
Ministerstwo Sportu i Turystyki http://www.msport.gov.pl/
Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/
Komisje:    
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego http://kwrist.mac.gov.pl/
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=STR
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej http://www.senat.gov.pl/prace/komisje–senackie/komisja,10,komisja–samorzadu–terytorialnego–i–administracji–panstwowej.html
Ustawy i Rozporządzenia:    
Monitor Polski – Dziennik Urzędowy RP http://www.monitorpolski.gov.pl/
Elektroniczny Dziennik Urzędowy- Województwa Lubuskiego http://dzienniki.luw.pl
Internetowy System Aktów Prawnych  

http://isap.sejm.gov.pl/

 

Regionalne:    
Sejmik Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/sejmik–wojewodztwa/ostatnie–aktualnosci/
Portale samorządowe:    
Portal samorządowy http://www.portalsamorzadowy.pl/
Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” http://www.wspolnota.org.pl/
Serwis Administracyjno- Samorządowy http://www.doradcasamorzadu.pl/
Media regionalne:    
Radio Zachod http://www.zachod.pl
Radio Zielona Góra http://rzg.pl/
Radio Gorzów 95,5 FM http://radiogorzow.fm/
TVP Gorzów Wlkp. http://www.tvp.pl/gorzow–wielkopolski

« Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2