Stanowiska 2015

1. Apel ZGWL nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r. ws. podjęcia działań zmierzających do zapobiegania i rozwiązywania problemów szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące.

2. STANOWISKO ZGWL nr 2/2015 z dnia 18.03.2015 r. ws. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

3.STANOWISKO ZGWL nr 3/2015 z dnia 18.03.2015 r. ws. wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz powstania Akademii Gorzowskiej

4. STANOWISKO ZGWL nr 4/2015 z dnia 10.06.2015 r. ws. sprawie oddelegowania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) do pełnienia zadań ochronnych w budynkach sądów

5. STANOWISKO ZGWL nr 5/2015 z dnia 10.06.2015 r. ws. zastrzeżeń w funkcjonowaniu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

6. STANOWISKO ZGWL nr 6/2015 r. z dnia 10.06.2015 r. ws. zastrzeżeń do projektu ustawy Prawo wodne

7. STANOWISKO ZGWL nr 7/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. ws. przyjęcia przez Sejm RP ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3335)

8. STANOWISKO ZGWL nr 8/2015 z dnia 15.09.2015 r. ws. rządowego projektu ustawy o zmianie o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3428)

9. APEL ZGWL nr 9/2015 z dnia 28.08.2015 r. ws. pilnej realizacji modernizacji drogi krajowej “A 18 Olszyna – Golnice”

10. STANOWISKO ZGWL nr 10/2015 z dnia 15.09.2015 r. ws. określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych

11. STANOWISKO ZGWL nr 11/2015 z dnia 15.09.2015 r. ws. poselskiego projektu ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 4.08.2015r. (druk nr 2107)

12. STANOWISKO ZGWL nr 12/2015 z dnia 21.10.2015 r. ws. projektu zmiany ustawy o drogach publicznych w przedmiocie wprowadzenia maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów infrastruktury urządzeń telekomunikacyjnych.

13. STANOWISKO ZGWL nr 13/2015 z dnia 15.12.2015 r. ws. wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości ustanawiania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego tzw. „prawa wyłączności”

14. STANOWISKO ZGWL nr 14/2015 z dnia 15.12.2015 r. ws. przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

15. STANOWISKO ZGWL nr 15/2015 z dnia 15.12.2015 r. ws. konieczności współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

« Poprzedni miesiąc Lipiec 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31