Opos

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

17 marca 2014 roku w Poznaniu odbędzie się zorganizowane przez członków OPOS spotkanie konsultacyjne, które dotyczyć będzie Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele organizacji samorządowych w sposób szczegółowy przedstawią poszczególne elementy ustawy, które powinny ulec zmianie i w jakim kształcie. W spotkaniu oprócz samorządowców udział wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Sejmu i Sentau RP. Swój udział potwierdzili Minister Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Janusz Sepioła, Wiceprzewodniczący  Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Iwan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Waldy Dzikowski i Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Izabela Klotz.

Konferencja prasowa odbędzie się o godzinie 10:45 w sali nr 132 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną propozycje zmian OPOS do ustawy przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

W dniu 29 października w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych.

Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Idea OPOS – początki…
Inicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się ponad rok temu, w rozmowach o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie we wrześniu 2012 r. w Tarnowie Podgórnym z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  , Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w lutym tego roku, jako dobra praktyka wymiany doświadczeń, natomiast idea połączenia sił i wspólnych działań reprezentujących interesy samorządów lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju 2013 r., gdzie Jacek Walczak Prezydent Sieradza zaproponował nazwę OPOS`u (Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych).

Główne cele Porozumienia (wyciąg z Porozumienia):
Cele OPOS realizowane będę w szczególności poprzez:

 • opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy publicznej w Polsce oraz na forum publicznym;
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą;
 • prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
 • reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy publicznej w Polsce;
 • koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności;
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich jednostek samorządu terytorialnego.

 

Strony Porozumienia:

 • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
 • Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza
 • Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
 • Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Związek Gmin Lubelszczyzny
 • Związek Gmin Śląska Opolskiego
 • Związek Gmin Pomorskich

 

Podjęte Stanowiska:

 • nt. projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (tekst w załączeniu)
 • nt. projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych (tekst ostateczny w opracowaniu)
 • nt. projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst ostateczny w opracowaniu)
 • nt. projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tekst ostateczny w opracowaniu)

 

Relacje ze spotkania:

GAZETA LUBUSKA 29.10.2013 “Powstało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych”

RADIO ZACHÓD

TVP GORZÓW WLKP. “9 stowarzyszeń z miast i gmin z całej Polski podpisało Porozumienie Regionalnych Organizacji Samorządowych”

PORTAL SAMORZĄDOWY

PAP SAMORZĄDOWY

« Poprzedni miesiąc Lipiec 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31