Lubuska reprezentacja parlamentarna w Komisjach Sejmowych i Senackich

  • Strona Główna
  • Lubuska reprezentacja parlamentarna w Komisjach Sejmowych i Senackich

SEJMOWE KOMISJE STAŁE:

– Bożenna Bukiewicz: Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Ustawodawcza

– Stefan Niesiołowski: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu; Komisja Obrony Narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych

– Katarzyna Osos: Komisja Ustawodawcza; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

– Krystyna Sibińska: Komisja Infrastruktury; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

– Tomasz Kucharski: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

– Marek Ast: Komisja Ustawodawcza (Przewodniczący)

– Jerzy Materna: Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych, Komisja Infrastruktury

– Artur Zasada: Komisja Infrastruktury

– Jacek Kurzępa: Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 

– Paweł Pudłowski: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Przewodniczący)

– Jarosław Porwich: Komisja Gospodarki i Rozwoju (Zastępca Przewodniczącego); Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 

SENACKIE KOMISJE STAŁE:

– Waldemar Sługocki: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

– Robert Dowhan: Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

– Władysław Komarnicki: Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

 

« Poprzedni miesiąc Lipiec 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31