Zastosowanie Nowoczesnych Technologii w Prawie Administracyjnym

11 czerwca 2024 r. | g. 12.00 – 17.00
Sala 203 | Budynek A-41 przy pl. Słowiańskim 9 w Zielonej Górze
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 Powitanie zaproszonych Gości: Prelegentów i pozostałych Uczestników Konferencji

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski,

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych – Prof. UZ dr hab. dr h. c. Andrzej Bisztyga,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski,

Sz. P. Marcin Pabierowski – Prezydent Zielonej Góry

11.10 – 11.30 Panel I Przez historię AI …. do kwantów

Przewodnicząca Panelu prof. UZ dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel

Prof. UZ dr hab. Jarosław Kuczer Uniwersytet Zielonogórski

Golem – Szachy – Sophia. Rozwój konceptu Sztucznej Inteligencji.

dr hab. Hanna Wolska, Uniwersytet Gdański, r.pr. Olga Zinkiewicz-Będźmirowska, Uniwersytet Gdański

Wybrane wyzwania prawne dotyczące technologii kwantowej.

11.30 – 12.20 Panel II Transformacja cyfrowa administracji publicznej

Przewodniczący Panelu ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

Ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski Uniwersytet Zielonogórski

Równoległy system ochrony danych osobowych na przykładzie jednostek wyznaniowych.

dr Marta Ćwiklińska Uniwersytet Kaliski

Digitalizacja w prawie administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec – wybrane problemy.

dr Małgorzata Gajda-Durlik Wyższa szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Dowód z dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

dr Agnieszka Opalińska, Uniwersytet Zielonogórski

E-partycypacja, o co właściwie chodzi i jak to może wyglądać?

prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk Uniwersytet Zielonogórski

Automatyczne wydawanie decyzji administracyjnych.

Przerwa kawowa 12.20 – 13.0013.00 – 13.40 Panel III Quo vadis AI?

Przewodniczący Panelu prof. UZ dr hab. Rafał Wrzecionek

Dr Agnieszka Jankowska, Przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji

Dezinformacja w erze fake-news generowanych przez sztuczną inteligencję.

Prof. UJD Andrzej Krasuski, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Odpowiedzialność deliktowa za szkody związane z ruchem autonomicznego pojazdu.

prof. dr hab. Joanna Wegner Uniwersytet Łódzki

Zgrzyty w systemie czy błąd sterowania, czyli dlaczego czynności zautomatyzowane bywają niesprawiedliwe?

Sławomir Wojciechowski ekspert przy Ministrze Cyfryzacji ds. systemów rejestrów państwowych, Kierownik USC w Nowej Soli

Co może pójść nie tak w rozwoju e-administracji, studium przypadku

13.40 – 14.10 Panel IV e-Doręczenia

Przewodniczący Panelu prof. UJD dr hab. Andrzej Krasuski

Prof. UAM dr hab. Lucyna Staniszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawne aspekty transformacji cyfrowej w samorządzie terytorialnym.

Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Zajkowska, Kierownik zespołu ds. e-doręczeń, Centralny Ośrodek Informatyki, Departament e-Doręczeń

e-Doręczenia – rewolucja cyfrowa w urzędach? Wyzwania wynikające z wdrażania nowych narzędzi cyfrowych w urzędach.

dr Monika Kwiecień-Miland

e-Doręczenia z perspektywy uczelni.

14.30 Dyskusja, zakończenie Konferencji