Zagospodarowanie przestrzenne

Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

5.10.2015 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP nowelizację ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie dodaje się w art.4 ust. 1 pkt 2 lit. ca – źródłami dochodów własnych gminy będą także wpływy z opłaty reklamowej. Wprowadza się zapis, że jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja takich obiektów może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Link do ustawy zmieniającej – tutaj oraz  tutaj

« Poprzedni miesiąc Luty 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6