Stanowiska 2018

 1. STANOWISKO nr 1/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie potrzeby bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przez starostwa powiatowe
 2. STANOWISKO nr 2/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie pilnej realizacji modernizacji (remontu) drogi krajowej „A 18 Olszyna – Golnice”
 3. STANOWISKO nr 3/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie zapisów nowelizujących Kodeks Cywilny w zakresie spadków nabywanych przez gminy
 4. STANOWISKO nr 4/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej
 5. STANOWISKO nr 5/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych
 6. STANOWISKO nr 6/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych
 7. STANOWISKO nr 9/2018 z dnia 10.05.2018 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie
 8. STANOWISKO nr 10/2018 z dnia 06.07.2018 w sprawie Porozumienia pomiędzy Państwową Komisją Wyborczą i gminami w sprawie obsługi urzędników wyborczych oraz zasad ponoszenia kosztów ich działania
 9. STANOWISKO nr 11/2018 z dnia 03 września w sprawie nowelizacji OZE
 10. STANOWISKO nr 12/2018 z dnia 03 wrzesnia w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.
 11. STANOWISKO nr 13/2018 z dnia 03 października 2018 r. w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
 12. STANOWISKO nr 14/2018 z dnia 06.12.2018r. w sprawie projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
 13. STANOWISKO nr 15/2018 z dnia  14.12.2018r. w sprawie projektu o podatkach i opłatach lokalnych (Druk nr 2937).

 14. STANOWISKO nr 16/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie oceny przepisów regulujących problematykę budżetu obywatelskiego.

« Poprzedni miesiąc Luty 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6