Monitoring prawa 22.10.- 5.11.2017 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano:

15.10.2017 r.

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1985/1

31.10.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2020/1

 

Opublikowano następujące projekty ustaw:

Druk nr 1968

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1968