Ankietyzacja dot. programu Rozświetlamy Polskę

Informacja o Gminie / Kontakt:Nazwa gminy:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej:

Email:

Stanowisko:
Pytania ankiety:Czy gmina złożyła wniosek do programu „Rozświetlamy Polskę”?
TakNie

Czy złożony wniosek uwzględnia modernizację majątku zakładu energetycznego (dalej: Spółki)?
TakNie

Czy gmina zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o współpracy zobowiązującą do zawarcia umowy dzierżawy infrastruktury oświetleniowej bez zapoznania się z jej warunkami?
TakNie

Czy gmina zawarła lub zamierza zawrzeć umowę na realizację modernizacji oświetlenia w trybie z wolnej ręki?
TakNie
w sytuacji gdy regulamin programu wymaga jedynie tytułu do dysponowania majątkiem na czas realizacji i trwałości projektu?

Czy gmina zawarła lub zamierza zawrzeć umowę konserwacji w zakresie wymienionych opraw ze Spółką?
TakNie
w sytuacji gdy regulamin programu wymaga jedynie tytułu do dysponowania majątkiem na czas realizacji i trwałości projektu?

Czy gmina przewiduje nieodpłatne przekazanie majątku powstałego w wyniku realizacji programu „Rozświetlamy Polskę” na rzecz Spółki po okresie trwałości wymaganego regulaminem programu?
TakNie

W przypadku, gdy warunkiem koniecznym będzie przekazanie zmodernizowanego majątku na rzecz Spółki, czy gmina zrealizuje program na majątku tego zakładu?
TakNie

Czy gmina prowadzi, bądź zamierza prowadzić negocjacje warunków proponowanych przez Spółkę?
TakNie

Uwagi:

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe uwagi dotyczące ankiety, prosimy o ich wpisanie poniżej: