O.P.O.S.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

17 marca 2014 roku w Poznaniu odbędzie się zorganizowane przez członków OPOS spotkanie konsultacyjne, które dotyczyć będzie Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele organizacji samorządowych w sposób szczegółowy przedstawią poszczególne elementy ustawy, które powinny ulec zmianie i w jakim kształcie. W spotkaniu oprócz samorządowców udział wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Sejmu i Sentau RP. Swój udział potwierdzili Minister Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Janusz Sepioła, Wiceprzewodniczący  Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Iwan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Waldy Dzikowski i Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Izabela Klotz.

Konferencja prasowa odbędzie się o godzinie 10:45 w sali nr 132 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną propozycje zmian OPOS do ustawy przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

W dniu 29 października w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych.

Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Idea OPOS - początki...
Inicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się ponad rok temu, w rozmowach o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie we wrześniu 2012 r. w Tarnowie Podgórnym z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  , Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w lutym tego roku, jako dobra praktyka wymiany doświadczeń, natomiast idea połączenia sił i wspólnych działań reprezentujących interesy samorządów lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju 2013 r., gdzie Jacek Walczak Prezydent Sieradza zaproponował nazwę OPOS`u (Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych).

Główne cele Porozumienia (wyciąg z Porozumienia):
Cele OPOS realizowane będę w szczególności poprzez:
- opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy publicznej w Polsce oraz na forum publicznym;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą;
- prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
- reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy publicznej w Polsce;
- koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności;
- stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich jednostek samorządu terytorialnego.

Strony Porozumienia:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Związek Gmin Lubelszczyzny
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Związek Gmin Pomorskich

Podjęte Stanowiska:
- nt. projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (tekst w załączeniu)
- nt. projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tekst ostateczny w opracowaniu)

Relacje ze spotkania:

GAZETA LUBUSKA 29.10.2013 "Powstało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych"

RADIO ZACHÓD

TVP GORZÓW WLKP. "9 stowarzyszeń z miast i gmin z całej Polski podpisało Porozumienie Regionalnych Organizacji Samorządowych"

PORTAL SAMORZĄDOWY

PAP SAMORZĄDOWY

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu maj 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 18 1 2 3 4
week 19 5 6 7 8 9 10 11
week 20 12 13 14 15 16 17 18
week 21 19 20 21 22 23 24 25
week 22 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: