O.P.O.S.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

17 marca 2014 roku w Poznaniu odbędzie się zorganizowane przez członków OPOS spotkanie konsultacyjne, które dotyczyć będzie Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele organizacji samorządowych w sposób szczegółowy przedstawią poszczególne elementy ustawy, które powinny ulec zmianie i w jakim kształcie. W spotkaniu oprócz samorządowców udział wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Sejmu i Sentau RP. Swój udział potwierdzili Minister Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Janusz Sepioła, Wiceprzewodniczący  Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Iwan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Waldy Dzikowski i Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Izabela Klotz.

Konferencja prasowa odbędzie się o godzinie 10:45 w sali nr 132 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną propozycje zmian OPOS do ustawy przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

W dniu 29 października w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych.

Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Idea OPOS - początki...
Inicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się ponad rok temu, w rozmowach o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie we wrześniu 2012 r. w Tarnowie Podgórnym z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  , Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w lutym tego roku, jako dobra praktyka wymiany doświadczeń, natomiast idea połączenia sił i wspólnych działań reprezentujących interesy samorządów lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju 2013 r., gdzie Jacek Walczak Prezydent Sieradza zaproponował nazwę OPOS`u (Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych).

Główne cele Porozumienia (wyciąg z Porozumienia):
Cele OPOS realizowane będę w szczególności poprzez:
- opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy publicznej w Polsce oraz na forum publicznym;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą;
- prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
- reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy publicznej w Polsce;
- koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności;
- stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich jednostek samorządu terytorialnego.

Strony Porozumienia:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Związek Gmin Lubelszczyzny
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Związek Gmin Pomorskich

Podjęte Stanowiska:
- nt. projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (tekst w załączeniu)
- nt. projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tekst ostateczny w opracowaniu)

Relacje ze spotkania:

GAZETA LUBUSKA 29.10.2013 "Powstało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych"

RADIO ZACHÓD

TVP GORZÓW WLKP. "9 stowarzyszeń z miast i gmin z całej Polski podpisało Porozumienie Regionalnych Organizacji Samorządowych"

PORTAL SAMORZĄDOWY

PAP SAMORZĄDOWY

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu wrzesień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: