Szkolenia w RIO

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

Rachunkowość budżetowa od podstaw

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, zatrudnionych w pionach finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

Dodatkowo:

 

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

Postępowania spadkowe inicjowane przez Gminę

– prawo czy obowiązek?

 

(Podczas szkolenia zostanie przybliżona problematyka gminy jako spadkobiercy przymusowego w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym niewywiązywania się gmin z praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. Omówione zostaną także obowiązki gmin wynikające z zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.)

Szkolenie przeznaczone jest między innymi dla skarbników, sekretarzy, służb finansowych gminy, osób odpowiedzialnych za majątek gminy i jej dochody, jak również dla pracowników organów podatkowych odpowiedzialnych za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy borykają się z zaległościami, nadpłatami i naliczeniem podatku po podatniku zmarłym.

Załączniki:
Pobierz plik (Szkolenie w dniu 11 czerwca 2019 r. Rachunkowość budżetowa od podstaw.pdf)Szkolenie w dniu 11 czerwca 2019 r. Rachunkowość budżetowa od podstaw.pdf[ ]440 kB102 Pobieranie
Pobierz plik (szkolenie w dniu 4 czerwca 2019.pdf)szkolenie w dniu 4 czerwca 2019.pdf[ ]611 kB124 Pobieranie