Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 (II runda)

W dniu 29 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. W ramach II rundy konkursowej wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Łączna kwota dofinansowania projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej wynosi 23.935.827,55 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 21 144 876,72 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 2 790 950,83 PLN). Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 59.332.040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5.933.204,00 PLN).

Po dofinansowaniu projektów złożonych w ramach I rundy konkursowej (34 107 903,03 PLN – w tym środki
z EFRR w kwocie 30.095.208,58 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 4 012 694,45 PLN) pozostała do wykorzystania alokacja w wysokości 19.290.932,97 PLN oraz 5.933.204,00 PLN w ramach procedury odwoławczej.

Wobec powyższego, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej, przesuwając z środki (w kwocie 4 644 894,58 PLN) z procedury odwoławczej, tak aby wszystkie złożone w ramach II rundy konkursowej projekty mogły otrzymać dofinansowanie. W konkursie pozostała kwota w wysokości 1.288.309,42 PLN (w ramach procedury odwoławczej).

W związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych na ww. konkurs Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął decyzję o zamknięciu naboru projektów w ramach III rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, ponieważ zgodnie z zapisami Regulaminu ww. konkursu w przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu listopad 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 44 1 2 3
week 45 4 5 6 7 8 9 10
week 46 11 12 13 14 15 16 17
week 47 18 19 20 21 22 23 24
week 48 25 26 27 28 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: