Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 (II runda)

W dniu 29 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. W ramach II rundy konkursowej wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Łączna kwota dofinansowania projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej wynosi 23.935.827,55 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 21 144 876,72 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 2 790 950,83 PLN). Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 59.332.040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5.933.204,00 PLN).

Po dofinansowaniu projektów złożonych w ramach I rundy konkursowej (34 107 903,03 PLN – w tym środki
z EFRR w kwocie 30.095.208,58 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 4 012 694,45 PLN) pozostała do wykorzystania alokacja w wysokości 19.290.932,97 PLN oraz 5.933.204,00 PLN w ramach procedury odwoławczej.

Wobec powyższego, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej, przesuwając z środki (w kwocie 4 644 894,58 PLN) z procedury odwoławczej, tak aby wszystkie złożone w ramach II rundy konkursowej projekty mogły otrzymać dofinansowanie. W konkursie pozostała kwota w wysokości 1.288.309,42 PLN (w ramach procedury odwoławczej).

W związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych na ww. konkurs Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął decyzję o zamknięciu naboru projektów w ramach III rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, ponieważ zgodnie z zapisami Regulaminu ww. konkursu w przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia drugiego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Karpaczu
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: