Słów kilka o Seminarium dla Kierowników USC

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Łagowie Lubuskim odbyło się "IV Lubuskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego". Konferencja zorganizowana została przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Obecnie Zrzeszenie, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polsce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, któremu przewodniczyło w latach 2013-2014. Patronat medialny konferencji objęło czasopismo Wspólnota, natomiast partnerami zostali firma Technika IT, Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer. Konferencję otworzyła Pani Natalia Walewska-Wojciechowska - Dyrektor Biura Zrzeszenia. Wśród prelegentów znaleźli się Pani Barbara Łapińska – Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Piotr Gajewski przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Informatyki - Joanna Kot, Katarzyna Balkiewicz, Łukasz Latuch, jak również przedstawiciele Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Mirosław Szatarski, Mirosław Zapała oraz Krzysztof Koleda.

Spotkanie to jest jednym z wielu działań Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które od kilku lat bardzo czynnie angażuje się w inicjatywy wspierające pracę kierowników USC z województwa lubuskiego zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Pierwszym punktem konferencji było omówienie raportu z badania na temat stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce. Badanie to zostało przeprowadzone przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przy partnerstwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Raport z badań został omówiony przez Sławomira Wojciechowskiego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli. „Zrealizowanie badania wynikało z potrzeby zebrania aktualnej wiedzy na temat stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce a jego celem głównymbyła analiza aktualnej sytuacji urzędów stanu cywilnego w wymiarze organizacyjnym, kadrowym i finansowym” referował S. Wojciechowski.

O najnowszych zmianach w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego jak również o bieżących problemach wynikających ze stosowania przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego mówiła Pani Barbara Łapińska Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego w MSWiA. W swoim wystąpieniu poruszyła min. kwestię możliwości upoważnienia przez kierownika urzędu stanu cywilnego swoich pracowników do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach, tryb unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych lub błędnie przeniesionych do rejestru. Ponadto omówiła kwestie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowadzonych w urzędach przed wdrożeniem centralnego rejestru stanu cywilnego, bez konieczności przenoszenia aktów do systemu. Stronę techniczną zagadnienia omówił Pan Jan Krzysztof Wojtala, przedstawiciel firmy Technika IT S.A., która specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz serwisowaniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Firma ta również oferuje oprogramowania komputerowe przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego integrujące gminne rejestry osobowe z Systemem Rejestrów Państwowych oraz wspierające proces migracji aktów stanu cywilnego.

W ramach tego wykładu omówiona została także koncepcja integracji lokalnego systemu EZD z systemem zleceń aplikacji ŹRÓDŁO. „Z punktu widzenia pracochłonności związanej z ewidencją czynności kancelaryjnych kluczowe znaczenie ma integracja systemów za pośrednictwem usług sieciowych (Web services) działających automatycznie i w tle, tak aby wyeliminować ręczne wpisywanie tych samych danych w aplikacji ŹRÓDŁO i w systemach EZD wspomagających poszczególne USC” mówił K. Wojtala. W wystąpieniu poruszył także kwestie masowej migracji aktów stanu cywilnego. Zagadnienie to zostało również omówione przez przedstawiciela Centralnego Ośrodka Informatyki Pana Łukasza Latucha, który szczegółowo wyjaśnił koncepcję masowej migracji oraz etapy z jakich miałaby się składać, jak również przedstawił zalety tego procesu min. szybkość, masowość, minimalna ilość danych, minimalna praca użytkownika przy dużej wolumetrii danych, automatyczna ewidencja.

Ponadto przedstawicielki COI Joanna Kot oraz Katarzyna Balkiewicz zaprezentowały katalog zmian rozwojowych w Systemach Rejestrów Państwowych. Przybliżyły zmiany związane ze zwiększeniem ergonomii min. zasilanie formularzy BUSC danymi rodziców, zasilanie formularzy i przypisków danymi z odpisu skróconego a nie zupełnego oraz zmiany rozwojowe takie jak edycja słownika miejscowości, zmiana walidacji na formularzach w trybach migracji, transkrypcji i odtworzenia.

O zastosowaniu informatycznych systemów prawniczych w pracy kierownika urzędu stanu cywilnego mówił Pan Tomasz Doliński przedstawiciel firmy Wolters Kluwer, który jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Natomiast przedstawiciele Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Mirosław Szatarski, Mirosław Zapała oraz Krzysztof Koleda omówili kwestie związane z przekazywaniem materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, brakowaniem dokumentacji nie archiwalnej oraz przedstawili zasady kontroli przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Innowacyjną koncepcję płatności elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego przedstawiła Pani Agnieszka Maj-Pelczar przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej - instytucji infrastruktury polskiego sektora bankowego, która jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń bankowych. Zaprezentowała rozwiązanie płatności elektronicznych w JST oparte na systemie rozliczeń międzybankowych elixir - Paybynet. „Paybynet jako jedyne w Polsce zapewnia realizacje płatności w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem na faktycznym rachunku bankowym urzędu, w postaci 1 płatność = 1 przelew bez udziału pośredników” mówiła A. Maj-Pelczar.

Konferencje zamknęli przedstawiciele Archiwum Państwowego wykładem na temat zasad i wymogów przekazywania dokumentacji urzędu stanu cywilnego do archiwum państwowego.

Mając na względzie bardzo dużą frekwencję uczestników konferencji oraz zainteresowanie wymienionymi powyżej zagadnieniami uznać należy, że konferencja jest dużym sukcesem. Omówiono nie tylko zagadnienia merytoryczne jak ostatnie zmiany w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ale również sprawy techniczne takie jak wydawanie odpisów z aplikacji wspierających czy masowa migracja aktów stanu cywilnego, procesu niezwykle ważnego i wyczekiwanego przez pracowników urzędów stanu cywilnego. Niewątpliwą zaletą omawianego spotkania była możliwość zapoznania uczestników na najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi, które z pewnością poprawią jakość świadczonych przez urzędy stanu cywilnego usług.

 

Przygotowała: Magdalena Muzika, Kierownik USC w Iłowej

 

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: