Krótko o Konwencie ZGWL w Gryżynie

6 czerwca br. w Ośrodku Wypoczynkowym Anapausis w Gryżynie (Gmina Bytnica) miał miejsce drugi w tym roku Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Włodarze gmin podjęli dwie stanowiska: w sprawie propozycji zmian w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w sprawie wyrażenia aprobaty względem parlamentarnych inicjatyw ustawodawczych zmierzających do przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Pan Jerzy Materna – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przestawił zebranym założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 (z perspektywą do roku 2030), ze szczególnym uwzględnieniem lubuskiego odrzańskiego odcinka drogi wodnej E-30. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze: Pan Leszek Banach – Dyrektor RDLP, Pan Krzysztof Poczekaj, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej oraz Pan Dariusz Miernik, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi odnieśli się do nowych zasad pierwokupu i wykupu lasów po 30 kwietnia 2016 r. w związku z ostatnią nowelizacją Ustawy o lasach. Podczas Konwentu doszło również do ważnego wydarzenia - podpisano list intencyjny o współpracę pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego, reprezentowanego przez Prezesa ZGWL, Prezydenta Nowej Soli, Wadima Tyszkiewicza a Uniwersytetem Zielonogórskim, który reprezentował Prorektor ds. Rozwoju, prof. UZ Andrzej Pieczyński.

 

Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielone Górze - TUTAJ

Prezentacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - TUTAJ

 

Załączniki:
Pobierz plik (Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.pdf)Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.pdf[ ]777 kB264 Pobieranie
Pobierz plik (List intencyjny ZGWL_UZ.pdf)List intencyjny ZGWL_UZ.pdf[ ]42 kB266 Pobieranie
Pobierz plik (Park Naukowo Technoloigczny UZ.pdf)Park Naukowo Technoloigczny UZ.pdf[ ]505 kB246 Pobieranie
Pobierz plik (Stowarzyszenie BABA.pdf)Stowarzyszenie BABA.pdf[ ]1450 kB233 Pobieranie
Pobierz plik (Uniwersytet Zielonogórski.pdf)Uniwersytet Zielonogórski.pdf[ ]1066 kB243 Pobieranie