Zaproszenie na wykład otwarty

uz2Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PMI Poland Chapter Lubuskie Branch zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi dr Stanisław Gasik, PMP (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

„Jak zreformować polskie państwo?”

21 marzec 2016 r., godz. 12:00-14:00

aula nr 115 (pierwsze piętro), budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
ul. prof. Zygmunta Szafrana 4a, Zielona Góra

Adresaci wykładu:

  • Przedstawiciele administracji rządowej w terenie
  • Przedstawiciele władz samorządowych
  • Przedstawiciele instytucji użytku publicznego
  • Przedstawiciele organizacji społecznych
  • Pracownicy naukowi i studenci
  • Kierownicy projektów publicznych
  • Eksperci ds. zamówień publicznych
  • Osoby zainteresowane tematem

Wprowadzenie do wykładu – dr Robert Wysocki, TSPM

Streszczenie wykładu:

Polskie państwo jest niesprawne nie dlatego, że nie dysponuje właściwymi funduszami, ale dlatego, że właściwie nikt nie zajmuje się systematycznym usprawnianiem mechanizmów jego działania. Obszarami reform powinny być zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami
i programami, zakupy publiczne oraz zarządzanie efektywnością, którego składową jest zarządzanie innowacyjnością.

Na podstawie rozwiązań stosowanych z powodzeniem w najbardziej rozwiniętych krajach świata (np. USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada) można sformułować kilka zaleceń, których realizacja pomogłaby usunąć najistotniejsze problemy w funkcjonowaniu polskiego państwa. Należy uchwalić ustawę nakazującą rządowi i instytucjom posiadanie strategii, opisującej cele w kategoriach korzyści społecznych, a nie planowanych działań. Ocena stopnia osiągania celów powinna być głównym kryterium oceny instytucji publicznych. Zarządzanie projektami należy uznać za strategiczną umiejętność konieczną dla rozwoju kraju. W tym celu należy uchwalić ustawę, która określi sposoby zarządzania i monitorowania projektów i programów. Należy utworzyć Biuro Głównych Projektów, gromadzące najlepszych specjalistów od zarządzania, a realizacja projektów powinna być systematycznie audytowana przez instytucję niezależną od realizujących je podmiotów. Prawo Zamówień Publicznych powinno zostać zastąpione Prawem Zakupów Publicznych, którego celem powinno być nie tylko zapewnienie równego dostępu do zamówień, ale i sprawna realizacja zakupu. Państwo powinno być nastawione na sprawne, efektywne dostarczanie usług publicznych. Każda instytucja musi mieć mierzalne cele, których realizacja jest stale monitorowana, a koordynator gotowy do przedstawienia planu naprawczego, gdy coś idzie źle. Należy zbudować Biuro Efektywności Administracji, współpracujące i nadzorujące instytucje publiczne w określaniu i realizacji mierzalnych celów. Elementem zarządzania efektywnością w administracji powinno być zarządzanie innowacyjnością, czyli procesy oceniające i wdrażające innowacyjne pomysły.

Informacja o prelegencie:

Stanisław Gasik – dr ekonomii, PMP (Project Management Professional), wykładowca zarządzania projektami na AFiB Vistula w Warszawie. Posiada ponad 20 lat praktyki w zarządzaniu projektami, doradztwie i audytowaniu projektów. Członek zespołów Project Management Institute (PMI) tworzących najważniejsze światowe standardy zarządzania projektami, m. in. PMBOK® Guide oraz Standard for Program Management ® (będące standardami ANSI, instytucji normalizacyjnej w Stanach Zjednoczonych). Ekspert ds. projektów Government Accountability Office (odpowiednik polskiej NIK), organu Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wykładowca na światowych kongresach najbardziej prestiżowych stowarzyszeń, skupiających specjalistów zarządzania projektami PMI i International Project Management Association (IPMA). Asesor światowej nagrody IPMA Project Excellence Award. Publikował w wielu zawodowych i naukowych czasopismach, w tym jako jedyny Polski autor w Project Management Journal. Obszarami jego zainteresowań badawczych są zarządzanie projektami,
a w szczególności zarządzanie projektami publicznymi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie portfelami projektów, dojrzałość organizacyjna w zakresie realizacji projektów.

Stanisław Gasik realizuje w AFiB Vistula projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki „Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych”, którego celem jest usprawnienie krajowych systemów realizacji projektów publicznych.

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu kwiecień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: