Stanowiska w 2016

1. STANOWISKO ZGWL nr 1/2016 z dnia 22.01.2016 r. ws. podjęcia pilnych działań mających na celu przywrócenie finansowania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.

2. STANOWISKO ZGWL nr 2/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws.wyrażenia opinii na temat projektu ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.

3. STANOWISKO ZGWL nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poparcia inicjatywy O.P.O.S. dot. lokowania środków z dotacji budżetu państwa (art. 48 ustawy o Finansach Publicznych).

4. STANOWISKO ZGWL nr 4/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. przesunięcia ogłoszenia terminu naboru przez Instytucję Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT na rewitalizację obiektów gminnych.

5. STANOWISKO ZGWL nr 5/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315).

6. STANOWISKO ZGWL nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa.

7. STANOWISKO ZGWL nr 7/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. nowelizacji Ustawy Karty Nauczyciela (projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.) i nowelizacji Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, luty 2016 r.).

8. STANOWISKO ZGWL nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego.

9. STANOWISKO ZGWL nr 9/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.

10.STANOWISKO ZGWL nr 10/2016 z dnia 01.04.2016 r. ws. przekazania oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów w działaniu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

11. Uchwała Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 2/WZC/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie poparcia w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych stanowiska w sprawie zmiany zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia,znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznychw sprawie poparcia w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych stanowiska w sprawie zmiany zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia,znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznych.

12. STANOWISKO ZGWL nr 11/2016 z dnia 06.06.2016 r. ws. propozycji zmian w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

13. STANOWISKO ZGWL nr 12/2016 z dnia 06.06.2016 r. ws. wyrażenia aprobaty względem parlamentarnych inicjatyw ustawodawczych zmierzających do przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

14. STANOWISKO ZGWL nr 13/2016 z dnia 08.08.2016 r. ws. informacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na temat obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych

15. STANOWISKO ZGWL nr 14/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: zmian w oświacie proponowanych w wyniku przeprowadzonej ogólnopolskiej debaty o edukacji: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”

16. STANOWISKO ZGWL nr 15/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac Rady Ministrów UD33)

17. STANOWISKO ZGWL nr 16/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23.06.2016 r.

18. STANOWISKO ZGWL nr 17/2016 z dnia 14.09.2016 r. ws. konieczności wybudowania zjazdów z autostrady A2 w miejscowościach: Gronów (Gmina Łagów) oraz Myszęcin (Gmina Szczaniec)

19. Stanowisko ZGWL nr 18/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie zmian w oświacie proponowanych w projekcie Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 16 września 2016 r.

20. STANOWISKO ZGWL nr 19/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (numer w wykazie prac Rady Ministrów UD126)

21. STANOWISKO ZGWL nr 20/2016 z dnia 08.12.2016 r. ws. projektu ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany (nr wykazu RCL UD 135)

22. STANOWISKO ZGWL nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 r. ws. wyrażenia poparcia dla wniosku Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Miast Polskich z dnia 23.11.2016 r. skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie uchwalonej w dniu 16 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 1923) albo o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego

 

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: